404 Not Found.

Modul „Můj marketing“ pohledem Ing. Jana Petra, majitele Vitalvibe.cz

Jan PetrSpolečnost Vitalvibe s.r.o. uspokojí i ty nejnáročnější zájemce o „zelené potraviny“ a do České republiky dováží sortiment, který se zde jinak v biokvalitě nevyskytuje. Zároveň se jedná o jednu z prvních společností, jež začaly požívat výhod naší zbrusu nové služby – modulu Můj marketing. Co to ovšem takový korporátní modul je a dá se jeho prostřednictvím docílit konkrétní úspory? Na několik podobných otázek nám ochotně odpověděl majitel firmy Vitalvibe s.r.o. Ing. Jan Petr.

Jak byste ve stručnosti popsal základní princip korporátního modulu?
Máme možnost jednoduše zadat do systému podklady pro tisk, které pak můžeme jednoduše spravovat. Kdokoliv z firmy s právy pro přístup může tisknout potřebné etikety a vizitky a poté nechat zaslat hotové materiály na příslušnou adresu.

V čem dle vás spočívají zásadní výhody tohoto modelu spolupráce mezi klientem a tiskárnou?
Online zadání tisku s možností nastavení přístupů jednotlivým zaměstnancům. Do dvou dní také dostanete hotové etikety kdekoli v rámci republiky.

Dá se při používání korporátního modulu identifikovat konkrétní úspora? Ať už se jedná o úsporu finanční, časovou, či personální?
Rozhodně –  časová, personální i finanční úspora se při užívání tohoto systému projeví. Můžeme si vždy navolit pouze tolik, kolik potřebujeme vytisknout a nemusíme dělat velké objemy jednorázově.

Při delším používání korporátního modulu nutně vyvstane nutnost jeho dílčích úprav. Nakolik je modul customizovatelný? Je z hlediska možných úprav dostatečně flexibilní?
Na to, co potřebujeme, nám modul bohatě stačí a je funkční. Ocenili bychom elektronickou fakturu.

Byl byste ochoten uvést nějaký konkrétní příklad vycházející z vašich osobních zkušeností, kde se projevuje zjednodušení a zrychlení tiskového procesu díky užívání korporátního modulu?
Kupříkladu tisk etikety přímo z dropboxu. Tiskneme pouze potřebné množství a díky propojení s dropboxem jsou data na etiketách vždy aktuální.

Pro jaký typ firem je dle vašeho názoru korporátní modul vhodný?
Pro většinu, které nechtějí mít velký objem fyzických dokumentů předtištěných přímo „na firmě“. V takovém případě často hrozí,že dokumenty v čase zastarají, stanou se neaktuálními a nepotřebnými.

Děkuji vám za rozhovor.

Doporučte nás...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg this
404 Not Found.