404 Not Found.

Jak na firemní tiskoviny – nepodceňujte technologii

V oblasti tisku existuje celá řada technologií. Oblasti, které jsou jednotlivé technologie schopné pokrýt se často překrývají, ale obecně platí, že na konkrétní případ je většinou nějaká technologie nejvhodnější. Nejvhodnější však neznamená jediná možná. A v tom je právě háček. Většina moderních technologií totiž zvládne vyrobit téměř libovolné zadání. Čím se však mohou výrazně lišit, je cena.

Nejde jen o hrubé rozdělení na digitální a ofsetový tisk. Možností je mnohem více a důležité jsou i mnohé, zdánlivě nezajímavé parametry. Při volbě vhodného dodavatele je tak důležité zjistit si, jakou technologií a na jakých strojích bude vaši zakázku realizovat.

V tomto článku se nebudeme příliš zabývat kvalitativními parametry a budeme předpokládat, že oslovíte jen kvalifikované a ověřené dodavatele. Nicméně jen minimum tiskáren má strojový park natolik široký, aby byli efektivní ve všech případech.

 

Většina firem alespoň občas potřebuje vyřešit tyto oblasti:

Tisk malých nákladů (vizitky, letáčky, pozvánky a jiné drobné tiskoviny)

Obecně se pro tisk malých nákladů hodí digitální tisk nebo také ofsetový tisk na strojích do formátu B3. Dnes již nemusí (stále ale často platí), že digitální technologie jsou výrazně méně kvalitní v podání barev než ofsetový tisk. Když chcete mít jistotu, požádejte tiskárnu o vzorek – pokud má kvalitní vybavení, není to pro ni problém.

Mnoho také napoví udělení  ISO certifikátu na shodu s ofsetovým tiskem (ISO 12647-7:2007). Nicméně v některých vybraných případech je stále ofsetový tisk nejkvalitnější v podání barev. Digitálně se Vám pak vyplatí tisknout cca do 200 archů A3 (a nebo ekvivalent, tedy 400 A4 nebo 800 A5 atp.).

Tisk několika tisíc letáků nebo pozvánek

Při nákladu větším než ve výše uvedených případech, tedy nad 200 archů A3, se již vyplatí ofsetový tisk. Je však dobré nevnímat ofsetový tisk jako jednu ucelenou kategorii, ale mít dodavatele rozděleny minimálně podle formátu tiskového stroje.

Cca do 20 000 ks A3 (nebo ekvivalent) se vyplatí tisknout na strojích do tiskového formátu B3. Do 40 000ks pak na strojích B2 a následně na B1 strojích. U vysokých nákladů pak zvažte rotační tisk. Volbou nevhodného formátu můžete hodně tratit. Důvodem jsou  fixní náklady a výkon stroje. Cena přípravy stroje stoupá se zvyšujícím se formátem stroje, ale také s výkonem (např. stroj o formátu B3 má minimální náklady na přípravu, ale 10 000 000 letáků bude tisknout měsíc…).

U ofsetového tisku již nemůžete žádat o vzorek. Nicméně můžete si zaplatit certifikovaný nátisk. Je také dobré, když má tiskový stroj udělenu nezávislou certifikaci, kterou může prokázat, že je skutečně kvalitní. Např. ISO 12647-2:2004/Amd1:2007.

Katalogy/časopisy

Tato část produkce je asi nejkomplikovanější.

Velmi malé náklady se vyplatí tisknout na digitálních tiskárnách nebo na menších ofsetových strojích. Nicméně pokud má časopis mnoho stran, tak může díky vyskládání na tiskový arch vyjít často nejlevněji  i na B1 strojích, které jsou jinak určeny na tisk velkých nákladů. Je to dáno tím, že u nízkého počtu kusů se u strojů B1 platí často i o několik tiskových příprav méně. Tyto přípravy pak tvoří zpravidla dominantní složku ceny.

U tisku brožur a katalogů je vhodné si také uvědomit reálnou potřebu, protože v katalozích má firma uložené poměrně velké množství peněz. Mnoho firem pod dojmem nízké ceny ( která klesá se zvyšujícím se počtem kusů) nakupuje katalogy, které pak vyhazuje.

Při tvorbě katalogů je také vhodné myslet na jazykové mutace. Pokud je to možné, nechte měnící se text jen v jedné barvě (zpravidla černé). Místo, abyste pak platili přípravu za všechny 4 barvy u každé jazykové mutace, zaplatíte jen ¼. A to už je velká úspora.

Výroční zprávy

Specifická tiskovina, která se tiskne zpravidla v malém nákladu, často i jen několika kusů, ale velmi zde záleží na kvalitě zpracování.

Zde je vhodné při tisku využít právě nejmodernějších digitálních strojů, jako je např. Canon 6010vp. Na těchto strojích vytisknete i velmi malé počty kusů (např. i jen 5ks) v kvalitě srovnatelné s ofsetovým tiskem (pokud má uděleno ISO 12647-7:2007) za nesrovnatelně nižší cenu. Rozdíl oproti ofsetové ceně může být často i o řád.

Více mutací o různém počtu kusů z každé mutace

Typicky se jedná např. o letáky na roznos do více měst. To je situace, kdy máte mnoho měst s naprosto různým počtem schránek. Letáky pak často potřebujete přizpůsobit textově pro dané město.

Pro malá sídla a vesnice jen o několika stech schránkách je vhodný digitální tisk. Nicméně takových není mnoho. Většina případů se týká měst a obcí o několika tisíci schránkách. Pokud se nezaměříte jen na největší města, tak se vám zpravidla nepovede sdružit tisk na arch B1 a paradoxně tak vyjde nejlevněji výroba na ofsetových strojích B3 nebo B2 (podle počtu schránek na daný leták).

TIP: U roznosu letáku je dobré si dát pozor na zvolený papír – váha letáku totiž ovlivňuje cenu roznosu. U volby distribuční firmy je pak kromě ceny vhodné zaměřit svou pozornost také na garanci roznesení. Kromě České pošty a.s. doporučuji oslovit např. Českou distribuční a.s. a další alternativní poštovní operátory.

 Personifikované tiskoviny (hybridní tisk)

Patrně nejkomplikovanější oblast tisku reklamních a propagačních materiálů. Zde se totiž kombinují nejrůznější ofsetové a digitální technologie. Mnohdy dochází k předtiskům na ofsetových strojích a následně jen dotisku personifikovaných dat (např. adresy a jméno na dopisy). Volba technologie pak záleží na mnoha aspektech, jako je počet kusů, barevnost, rozsah personifikace atd..

Pro výrobu personifikovaných tiskovin doporučuji obrátit se vždy na specialisty. Mnoho tiskáren s touto problematikou totiž nemá mnoho zkušeností a výsledek také podle toho často vypadá.

Neznalým zadavatelům tisku se může zdát, že všechny tyto oblasti jsou jen „tisk“. Pokud se však podíváte na každou oblast zvlášť zjistíte, že volbou vhodné technologie můžete ušetřit desítky, někdy i stovky procentních bodů z ceny tisku.

Není mým cílem pojmout všechny oblasti a zákoutí tiskové produkce, ale poskytnout alespoň základní informace, které výrazně ovlivňují cenu za tiskovou zakázku. Seznámení se s problematikou  tisku vám tak může ušetřit nemalé peníze.

Doporučte nás...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg this
404 Not Found.