404 Not Found.

Experimentální srovnávací arch: Ofsetový vs. digitální tisk

srovnávací arch

Náhled výsledného srovnávacího archu

Spory o kvalitu barevného podání laserových tiskáren jsou stejně staré jako ony samy. Jak je to však s kvalitou nyní? A je již kvalita srovnatelná s výstupem z ofsetového tisku? Rozhodli jsme se to ověřit v praxi. Vzhledem k tomu, že si dáváme záležet jak na digitálním, tak ofsetovém tisku, chtěli jsme si ověřit schopnost vytisknout jednu konkrétní fotografii dvěma různými způsoby při zachování identické kvality a barevnosti. Na experimentu se, společně s našimi pracovníky, podílely také společnosti Canon, Grafie a Graffin.

Srovnávací arch, který vidíte na fotografiích níže, je formátu A3. Pro pohodlné a zřetelné srovnání jsme postupovali následovně – nejprve jsme na jednu polovinu vytiskli fotografii formátu A4 ofsetem, poté jsme na druhou půli identická data vytiskli digitálně. Při výrobě srovnávacího archu jsme použili běžný typ papíru, na nějž v komerčních tiskárnách frekventovaně narazíte – lesklá křída 135g/m2. V našem případě se jednalo o model Novatech od společnosti Antalis, který standardně používáme na tisk letáků. Zkrátka jsme vzali papír přímo ze skladu, bez jakékoli speciální přípravy, která by mohla výsledek ovlivnit.

Nejprve jsme vytiskli ofsetovou část

Nejprve jsme vytiskli ofsetovou část

Byť je důležité vědět, na jaký typ papíru se tisklo, neméně zásadní je odpověď na otázku, jakými stroji arch prošel. Ofsetový tisk byl realizován na tiskovém stroji Komori Lithtone 420 v souladu s normou ISO 12647-2. Digitální polovina archu byla vytištěna na stroji Canon imagePRESS C6010VP, který byl taktéž nastaven tak, aby simuloval barevnost ofestového tisku podle normy ISO 12647-2. Nutno podotknout, že toto nastavení používáme standardně a nikterak jsme jej před demonstrací neupravovali – zkrátka jsme tiskli ve stejné kvalitě a za stejných podmínek, které garantujeme také všem našim klientům.

Z ofsetu předtištěné archy se následně dotiskly digitálně

Z ofsetu předtištěné archy se následně dotiskly digitálně

Jaký je výsledek?

Arch máme vytištěný – ale co jeho prostřednictvím vlastně zjistíme? Důležité je uvědomit si, že ofestový i digitální tisk fungují na odlišných technologických principech a proto je důležité, jak se na ně díváme. Zatímco u ofestového tisku se barvy vpíjí do materiálu a jsou usazeny hlouběji, u digitálního tisku se nachází prakticky na povrchu. Vnímání barev u jednotlivých polovin archu je kvůli tomu ovlivněno typem a vlnovou délkou světla, za kterého se na arch diváme. Pod normovaným osvětlením, jež u nás používáme právě kvůli dodržení barevné stálosti tisku, se obě poloviny archu jeví téměř identicky, ovšem pod různými typy žárovek (žluté, bílé, zářivky) může člověk vnímat mírný barevný posun. I za těchto okoloností jsou však rozdíly pouhým okem sotva patrné. Obě části pak splňují svou ISO normu. Měření prováděli pracovníci Grafie.

Kontrolu barevnosti prováděli pracovníci Grafie

Kontrolu barevnosti prováděli pracovníci Grafie

Jak výsledky experimentu interpretovat?

Jak si lze výsledky tohoto srovnávacího testu interpretovat? Kupříkladu následovně: jsme schopni vám garantovat barevnou stálost dle vámi dodaných tiskových dat bez ohledu na to, jaká forma tisku bude pro vaši zakázku vhodnější. Můžete u nás tisknout jen tolik kusů, kolik doopravdy potřebujete – a máte jistotu, že nebudete ošizeni na kvalitě. Vaše propagační materiály jsou i naší vizitkou a záleží nám na tom, aby váš tisk byl zdařilý a pěkný. Jak ofsetová, tak digitální laterový tisk jsou však samozřejmě technologie, které mají své limity, ale o těch zase někdy příště.

TIP: Pokud máte zájem prozkoumat srovnávací arch na vlastní oči, napište nám – rádi vám jej pošleme.

Na závěr přikládáme tabulku s podrobnějšími parametry experimentu:

Ofsetový tisk

Digitální tisk

typ stroje: typ stroje:
Komori Lithrone 420 Canon imagePRESS C6000VP
tiskový materiál tiskový materiál
křída lesk 135g/m2 křída lesk 135g/m2
tiskové barvy tiskové barvy
Heidelberg Saphira V-Toner Canon
osvit tiskový rip
Heidelberg Suprasetter 52 EFI Fiery
tiskové desky tisková simulace
FUJI Pro T3 ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA 39L)
tiskový rastr
Autotypická modulace sítě, 175 lpi
tisk ve shodě s normou
ISO 12647-2

Chcete experiment také zkusit? Stáhněte si tisková data pro srovnávací arch a zkuste experiment zreplikovat ve vaší tiskárně.

Doporučte nás...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg this
404 Not Found.