404 Not Found.

Etiketa předávání vizitek v 10 krocích

nahledVizitka je dodnes nepostradatelným médiem pro představení osoby či firmy nebo předání kontaktů i na nejvyšších úrovních. Reprezentuje svého majitele nejen tím, jak je navržená a vytištěná. Ve společenském, obchodním i diplomatickém styku se uplatňují přesná pravidla, co se předávání vizitek týče. Jak se nedopustit žádného faux pas a udělat dobrý dojem na obchodní partnery? Za pomoci předních českých publikací o business etice jsme dali dohromady 10 pravidel, kterými by se člověk při předávání vizitek měl řídit.

1) Zásobte se předem

Mějte při sobě vždy dostatečnou zásobu aktuálních vizitek – málokterá situace vyvolá takové rozpaky, jako když u sebe na obchodním setkání nebudete mít dostatek vizitek na výměnu se všemi přítomnými partnery nebo budete při nečekaném, ale potenciálně zajímavém setkání narychlo škrábat kontaktní údaje na útržek papíru. Vizitky si zvykněte dávat na jedno konkrétní a snadno dostupné místo, například do kapsy u saka či kabelky. Sáhnete-li po ni najisto a suverénně, budete vypadat rozhodně přesvědčivěji, než když ji začnete horečnatě lovit po kapsách.

2) Kolik řečí zná vaše vizitka?

Víte-li dopředu, že budete jednat se zahraničními partnery, připravte si do zásoby také vizitky v jazykových mutacích. Postarejte se o to, abyste respektovali místní zvyklosti a dejte si pozor na překlad. Pokud kupříkladu českého inženýra přeložíte do angličtiny jako „engineer“, můžete si gratulovat k tomu, že jste právě udělali z odborníka na jaderné reaktory středoškolsky vzdělaného mechanika. V některých zemích jsou zvyklí přijímat vizitky oboustranné (např. v angličtině a úředním jazyce daného státu), je ovšem vhodnější mít pouze jednostranné vizitky v několika variantách.

3) Pokrčené rohy? Konečná!

Ani pod pohrůžkou násilí nepředávejte vizitku, která by byla ušpiněná, měla pokrčené rohy či byla jinak poničená. Nedobrovolnému poškození vizitek snadno zabráníte tím, že je budete nosit v pouzdře. Na trhu je k dispozici mnoho kožených i kovových pouzder, která krom nezanedbatelné praktičnosti mohou být i stylovým, designovým doplňkem, který vzbudí pozornost sám o sobě.

Vizitky před poškozením spolehlivě ochrání kožené či kovové pouzdro. Ilustrační foto z : http://www.zbozi.cz/vyrobek/philippi-pouzdro-na-vizitky-kuze-nikl/

Vizitky před poškozením spolehlivě ochrání kožené či kovové pouzdro. Ilustrační foto z : http://www.zbozi.cz/vyrobek/philippi-pouzdro-na-vizitky-kuze-nikl/

4) Všechno má svůj čas

Také předávání vizitky se neděje nahodile. Obecně se doporučují dva způsoby, kdy vizitku předat – buď následuje výměna vizitek ihned po úvodním seznámení a představení, nebo až při rozloučení. Druhý způsob se používá více při neplánovaných setkáních, kdy skutečně předznamenává zájem udržovat do budoucna kontakt. Nezapomínejme na situace, kdy slovo „vizitka“ naplňuje svůj původní význam a slouží jako navštívenka. Při premiérové či neplánované návštěvě na vyšších místech se sluší předat svou vizitku osobě, která zprostředkovává kontakty hostů se svým nadřízeným – například asistentovi či sekretářce. Bobřík profesionálního dojmu uloven!

5) Někdo začít musí

Kdo by měl předávat vizitku jako první? Etiketa hovoří o tom, že jedná-li se o návštěvu, předává první vizitku host a až poté hostitel. V dalších případech se předávání vizitek příliš neliší od společenských konvencí uplatňovaných například při pozdravu – starší předává vizitku mladšímu, společensky výše postavený člověk níže postavenému, obchodní zástupce klientovi, žena muži.

Žena podává vizitku muži pravou rukou a textem nahoru. Téměř optimální.

Žena podává vizitku muži pravou rukou a textem nahoru. Téměř optimální.

6) Zvolte tu pravou ruku

Vizitku se sluší předávat tak, aby ji příjemce mohl při převzetí okamžitě přečíst a nemusel ji otáčet ani obracet. Rozhodně neuděláte chybu, když budete vizitku předávat pravou rukou – v některých zahraničních zemích jako jsou arabské státy či Indie byste podáním vizitky levou rukou mohli dokonce urazit. Specifickým případem je Japonsko, kde je kultura předávání vizitek ještě mnohem obřadnější než jinde na světě. Před obchodní cestou do „země vycházejícího slunce“ se vyplatí tamější etiketu podrobně nastudovat.

7) Darované vizitce koukněte na zuby

Zasunout podávanou vizitku bez přečtení ledabyle do kapsy je jedna z nejhorších věcí, co můžete udělat – leda byste ji sežvýkali. Vizitku nemusíte studovat pod mikroskopem, ale slušné je ji alespoň letmo pročíst a důstojným způsobem uložit. Dojem ještě vylepšíte, když vizitku krátce okomentujete, můžete pochválit její provedení či design loga. Faux pas nenastane ani v případě, kdy se zeptáte (např. zahraniční návštěvy) na správnou výslovnost jména – dokonce to může budoucím klopýtnutím zamezit.

8) Propisku nechte v kapse

Nezřídka nastane situace, kdy by si člověk rád udělal na obdrženou vizitku nějakou poznámku. Nesmíme tak však činit v přítomnosti toho, kdo nám vizitku dal – vytáhnout propisku a okamžitě si na vizitku začít kreslit piškvorky není pochopitelně považováno za slušné. Jedná-li se o skutečně nezbytnou poznámku, můžeme protějšek slušně požádat o dovolení, je ovšem lepší nechat si popisování vizitek až do soukromí. Samozřejmě, pokud si chcete na vizitku napsat kupříkladu místo a datum získání pro účely katalogizace či budoucího styku, je to vítáno – proto se také doporučuje používat v obchodním a oficiálním styku spíše vizitky jednostranné.

Před obchodní schůzkou se nezapomeňte ujistit, že disponujete dostatečným počtem vizitek pro všechny účastníky. Business vector designed by Freepik

Před obchodní schůzkou se nezapomeňte ujistit, že disponujete dostatečným počtem vizitek pro všechny účastníky. Business vector designed by Freepik

9) Vizitka není letáček

Byť hodí na zásobě vizitek nešetřit, neznamená to, že je musíte rozdávat jako předvolební letáky. Buďte připraveni svou vizitku vždy na požádání poskytnout, ovšem vyvarujte se toho, abyste ji někomu vnucovali. Pokud své vizitky budete takříkajíc „rozhazovat“, vzbudí to dojem, že kontakt na vás nemá valnou hodnotu.

10) Vždy čerstvé kontakty!

Dbejte na to, aby údaje na vašich vizitkách byly vždy aktuální a bezchybné. Vytáhnout vizitku s tím, že „já mám teď chvíli nový mobil“ a přepisovat číslo tužkou je situace, která by raději měla zůstat ve světě sitcomů. Buďte připraveni údaje měnit flexibilně – nikoho nepotěší, když musí zastaralé vizitky vyměnit, ale je to rozhodně lepší varianta, než šrám na společenské pověsti.

Při jakých příležitostech a do jaké míry se budete etiketou předávání vizitek řídit, záleží čistě na vás. My vám ovšem můžeme pomoci s prvním i posledním bodem. Objednávejte své vizitky prostřednictvím vizitkového modulu – a my zaručíme, že budete mít přesně tolik vizitek, kolik potřebujete v momentě, kdy je potřebujete. Opakovaný tisk a jazykové mutace jsou samozřejmostí. Bližší informace se dozvíte zde – nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 299 144 344 či emailu tisk@reptisk.cz

Zdroje:
GULLOVÁ, Soňa. 2013. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3. doplněné vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4418-6
HPCG – ISO Consulting. 2013. Etiketa pomůže a napoví. Praha: HPCG. Dostupné online z www.hpcg.czupload1366230697.pdf
ŠPAČEK, Ladislav. 2014. Úspěšný obchodní zástupce. Praha: Fragment. ISBN 978-80-253-2196-6
ŠPAČEK, Ladislav. 2010. Malá kniha etikety pro manažery. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2252-1
Doporučte nás...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg this
404 Not Found.